DORADZTWO INWESTYCYJNE I STRATEGICZNE Drukuj
  • organizacja i rejestracja spółek
  • połączenia, przekształcenia, przejęcia
  • wyceny (np. firmy (ang. "goodwill") marki, udziałów)
  • opracowania biznesowe
  • analizy i planowanie strategiczne
  • ekspertyzy i biznes plany
  • due diligence (gruntowna analiza firmy określająca słabe i silne strony ze wskazaniem pól wystapienia potencjalnych zagrożeń stosowna w transakcjach przekształceniowych)
Formularz kontaktowy