AUDYTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I ŚRODKÓW Z UE Drukuj
  • audyt (badanie) sprawozdań finansowych
  • audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • audyt zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków UE
  • audyty planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek
  • audyty pozostałe wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych
  • audyt wybranych zagadnień finansowych
  • usługi poświadczające
Formularz kontaktowy